PHONG TRÀO QUỐC DÂN

 ĐÒI TRẢ TÊN SÀIGÒN

 

P.O Box 17-516, Greenlane. Auckland – NEW ZEALAND

P.O Box 6005, Torrance, CA 90504 – USA

Website: www.saigonforsaigon.org

Email: s4s@saigonforsaigon.org

 

 

THÔNG BÁO

của PHONG TRÀO QUỐC DÂN ĐÒI TRẢ TÊN SÀI GÒN

về Website của PHONG TRÀO bị phá hoại

 

Sau khi cuốn phim "SỰ THẬT VỀ HỒ CHÍ MINH" được công bố, chẳng những nhiều bài báo của CSVN trong nước đánh phá PHONG TRÀO QUỐC DÂN ĐÒI TRẢ TÊN SÀI GÒN mà website cuả PHONG TRÀO tại địa chỉ http://www.saigonforsaigon.org/ cũng đã bị liên tục tấn công phá hoại trong những ngày qua.

 

Mặc dù Ban Kỹ Thuật đã tìm mọi cách để dựng lại website, nhưng sau đó, lại bị triệt hạ. Trước tình thế này, PHONG TRÀO quyết định tạm thời đóng website hiện hữu để chuyển qua một server khác an toàn hơn. PHONG TRÀO sẽ thông báo cùng đồng hương khi hoàn tất.

 

Trong thời gian chờ đợi, mọi liên lạc với PHONG TRÀO, xin gửi về điạ chỉ: P.O. Box 6005, Torrance, CA 90504, USA; eMail: s4s@saigonforsaigon.org. Trường hợp Đồng hương muốn có bản chính DVD phim "SỰ THẬT VỀ HỒ CHÍ MINH", xin gửi thư về: PHONG TRÀO SÀI GÒN, P.O. Box 1194, Stafford, TX 77497, USA (chi phí chuyển gửi: 7.95 mỹ kim/1 DVD cho Canada và Hoa Kỳ, 12.95 mk các nơi khác; chi phiếu xin đề: Phong Trao Sai Gon).

 

Tại Montreal, Canada

Ngày 7 tháng 8 năm 2009

  


 

Linh mục NGUYỄN HỮU LỄ

Đại diện PHONG TRÀO QUỐC DÂN ĐÒI TRẢ TÊN SÀI GÒN